מפת מלונות הרצליה

לפניך מפה מאפליקציית המפות של גוגל, אשר מאפשרת לבדוק את המיקום של בית המלון והאירוח הנמצאים בהרצליה באמצעות האפליקציה הזמינה לכל מכשיר טלפוני ומחשב.

בלחיצת כפתור על מיקום בית המלון ניתן לקבל מידע נוסף אשר יהיה רלוונטי בעבורך למיקום המדויק.